İlişki Terapisinin Faydaları Nelerdir?

Günümüz dünyasında mutlu ve sağlıklı bir ilişki kurmak neredeyse çok zordur. Çalışma yaşamının stresi ve teknolojinin hayatımızı kesintiye uğratan hızı yüzünden pek çok insan eşiyle ya da sevdiğiyle ilişkisinde sıkıntı yaşamaktadır. Hiçbir ilişki kusursuz değildir. Ancak kusurları düzeltmeye çalışmak, hataları en aza indirgeyerek ilişkiyi yoluna koymak imkânsız değildir. Elbette bunun için eşlerden her ikisinin de çaba sarf etmesi gerekir. Ama kimse emek vermeksizin gül bahçesine sahip olmuyor. Siz ve sevdiğiniz, ilişkinize zaman ayırmakta zorlanıyor ya da doğru bir iletişim yolu bulamıyorsanız tam da bu noktada ilişki terapisi imdadınıza yetişiyor. İlişki terapisinin faydaları nelerdir? Bu sorunun yanıtlarını aramadan önce ilişki terapistinin ne olduğuna değinelim.

İlişki Terapistliği Nedir?

Modern zamanlar pek çok yeniliğin yanı sıra değişimi de hayatımıza getirdi. Artık ilişkilerimiz de iletişim kurma şekillerimiz de büyük değişiklikler geçiriyor. Dolayısıyla ilişkilerimizle ilgili içinden çıkamadığımız durumlarda profesyonel bir destek almamız gerekiyor. İlişki terapistleri burada büyük rol oynuyor. İlişki terapistleri çoğunlukla profesyonel bir uzman, bir psikolog ya da terapisttir. İlişkilerimizdeki çözülemez görünen sorunları aşmak için ilişki terapistleri bir anahtar görevi görebilir. Profesyonel bir terapistin yardımı ile çiftler çatışmayı yönetmeyi ve daha sağlıklı iletişim kurmayı başarabilir. Yazının devamında ilişki terapisinin faydaları nelerdir, birlikte göreceğiz.

İlişki Terapisinin Alanları Nelerdir?

İlişki Terapisi şu alanlarda destek vermektedir: Çift ilişkileri, evlilik ve boşanma sorunları, çocuk, ergen ve yetişkin ruh sağlığı, ebeveynlik becerileri, aile ve iş yaşamıyla ilgili değişiklikler, iş stresi, ekonomik güçlükler, evlat edinme, üvey evlat-aile vb.

Nasıl Yardımcı Olabilir?

Sadece romantik ilişkileri değil aile, arkadaşlık hatta iş ilişkilerini bile kapsamaktadır. İlişki terapisinden faydalanmak için öncelikle çiftlerin neden katıldığını anlamak gerekir. Çiftler bazen sürekli kavga, aldatma veya cinsel sorunlarla baş etmek için terapiste ihtiyaç duyar. Bazen de uzun vadede birbirlerini anlamak ve belli bir konuda karar vermek Pek çok ilişki terapisi türü vardır. Ancak genel olarak ilişki terapisinin başlıca amacı, ilişkiyi iyileştirmek ve geliştirmektir. Bu bağlamda ilişki terapisini yönlendirmek için belli başlı ilkeler vardır:

 • Çiftin bakış açısını değiştirmek: İlişki terapisti çiftin bir miktar uzaklaşarak, ilişkiye daha nesnel bir açıdan bakmasına yardımcı olmalıdır.
 • İşe yaramayan davranışları değiştirmek: Bir ilişkinin seyrini en çok danışanların birbirine karşı tutum ve davranışları etkiler. Terapist bu davranışların yeniden düzenlenmesinde büyük rol oynar.
 • Duyguları ifade etmek: Bir ilişkinin temeli sözel ya da bedensel iletişimde gizlidir. Terapist çiftle beraber çalışarak duyguların ifadesinde yol gösterir.
 • İyi yönlere odaklanmak: Her ilişkide güçlü ve zayıf yönler vardır. İlişki terapisti danışanlarının olumlu ve güçlü yönlerini ortaya çıkarmalıdır.

Romantik İlişkiler Üzerine

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere ilişki terapisi türleri çok çeşitlidir. Bazı ilişki terapisi teorileri diğerlerini tamamlarken bazıları da daha iyiye yönelmek üzere yol gösterir. Elbette ilişki terapisi için en doğrusu bir uzman tarafından yapılmasıdır. Biz burada sadece genel bilgi vermek için en çok baş vurulan bazı terapi teorilerine değindik:

Sosyal Değişim Teorisi

En etkili teorilerden biridir. Bu teoriye göre tüm ilişkiler kişiler arası ver- al fikrine dayanır. Bir ilişkideki alma-verme dengesi, nasıl bir ilişki hak ettiğimiz ve bir ilişki için daha şans tanıma gibi bileşenlerden oluşur.

Bağlanma Teorisi

Bu teoriye göre yaşamda ilk kurduğumuz bağlar, ömür boyu tüm ilişkilerimize etki eder. Bebeklikten itibaren ebeveynle başlar ve çocukluk boyunca devam eder. Bir teoriye göre yetişkin bireylerin kurduğu –özellikle romantik- ilişkilerde bu bağlanma söz konusu olduğu düşünülmektedir.

Üçgen Teorisi

Üçgen teori, tüm romantik ilişkilerin üç bileşenden oluştuğunu ileri sürer. Bunlar yakınlık, tutku ve karardır. Bu bileşenler birbiriyle etkileşime girebilir ve birbirinden etkilenir.

Romantik İlişkilerde Neden Terapi İhtiyacına Gerek Vardır?

Her çift hemen hemen aynı sorunlarla terapi alma eğilimindedir.

 • Yeterli iletişim kuramamaktan kaynaklı, iletişim sorunları
 • Evlenmeden önceki sürece dair destek ihtiyacı
 • Çiftlerden birinden ya da ikisinden kaynaklanan, öfke, korku, utanç ya da kaygı yaratan cinsel sorunlar
 • Fiziksel ya da duygusal aldatma
 • Karmaşık aile ilişkileri
 • Boşanma ya da ölüm nedeniyle bir ilişkinin sona ermesi
 • Teknolojiye bağlı sorunlar; güvensiz hissetme, görmezden gelinme gibi
 • Genel güvenme sorunu

İlişki Terapisinde Uygulamalar

Elbette her çiftin beklentisi ve ihtiyacı farklıdır. Ancak özellikle romantik ilişkilerdeki sorunlar daha belli başlıdır. Onlardan bazılarına aşağıda yer verdik:

 • Takdir etmek: Son derece basit ama etkisi büyük bir uygulamadır. Eşler birbiriyle göz teması halindeyken, karşısındakinin sevdiği bir özelliğini takdir etmeli. Daha sonra takdir edilen kişi ortağına bu takdiri geri yansıtır. Egzersizin sonunda takdir gören davranışın kendileri için ne anlama geldiği ifade edilir. Bu egzersiz sırayla yapılmalıdır. Çiftler bu sayede hem sevdikleri şeyleri dile getirirler hem de daha farklı bağlar keşfederler.
 • Sihirli soru: Bu soru ile çiftler birbirini daha iyi anlar. Üstelik terapist açısından da danışanın terapi içindeki ihtiyaçları anlaşılabilir. Soru; bu gece uyurken bir sihir gerçekleşti. Peki sabah uyanınca ne değişmiştir? Şeklinde sorulabilir. Sihirli sorunun yararı, çiftin birlikte bir gelecekleri olduğuna inanmalarını sağlayabilir.
 • Ortak tutum ve davranışlar: Bazen eşlerin ortak noktalarını tekrar hatırlamaları gerekir. Böylece aralarındaki sevgi bağı da artacaktır. Üstelik ilişkilerini yeniden inşa etme ve iyileştirme şansı da sunar. Örneğin: sevdiğimiz şarkılar, kitaplar, yemekler, gelecek için ortak hedef, ortak arkadaşlar gibi…

İlişkiye Yardımcı Olmak

Yukarıda daha önce de ifade etiğimiz gibi, bir ilişkide olumlu olanı da olumsuz olanı da kabul etmek önemlidir. Ancak bu kabul ediş devamında iyileştirmeyi geliştirmeye odaklanmak gerekir.

İlişkiye Yardımcı Olmak

Çiftler arasındaki çözülmesi güç sorunlar için terapi desteği gerekli ve önemlidir. Ancak bazı durumlarda çiftlerin kendi çabalarıyla yapabilecekleri şeyler de vardır. İlişki terapisinin faydaları nelerdir? Bu konuya dair sıralama yapmadan önce çiftlerin kendi yapabileceklerine kısaca değinelim:

 • Hayatınızda gerçekten önemli olan nedir? Böylece asıl hedef ve amacınızı anlayabilirsiniz.
 • Her insanın özellikle inatçı olduğu tutum ve davranışlar çiftler için de geçerlidir. Orta yolu bulma, uzlaşma bu sorunu çözecektir.
 • Eşinizin hataları yerine doğrularına odaklanın. Onu bundan ötürü takdir edin.
 • Sürpriz yapın. Eşinize beklemediği bir zamanda ve şekilde jest yapın.
 • Birlikte geçireceğiniz özel zamanlar yaratın. Ortak bir şey yapmak aranızdaki sevgiyi arttırır.
 • Ani davranıştan kaynaklı öfkeye yenik düşmeyin. Sakinleşmeyi bekleyin ve sizi kızdıran şeyi ancak o zaman konuşun.
 • Hata yaptığınızı fark ettiğiniz anda özür dileyin. Hatayı kabul etmek erdemdir, unutmayın.
 • Birbirinizi dinlemeye önem verin. Gerçekten dinlemek, gözlerinin içine bakmak ve hissetmektir.

İlişki Terapisinin Faydaları Nelerdir?

Hiçbir ilişki mükemmel değildir. Her zaman geliştirmeye ve iyileştirmeye açıktır. Ama bazen profesyonel bir destek tam da ihtiyaç duyduğumuz şeyi verir. İlişki terapisi çiftin ilişki kalıplarını yeniden değerlendirmek ve mevcut sorunları çözmek için tasarlanmış bir danışmanlık şeklidir. Aşağıda ilişki terapisinin faydaları nelerdir, maddeler halinde sıraladık:

 • Güvenli bir ortam sağlamak
 • Çiftler arasındaki iletişim becerilerini geliştirmek
 • Çatışmanın temelinde yatanı ortaya çıkarmak
 • Birbirini anlamaya teşvik etmek
 • Birbirini kabul etmeyi teşvik etmek
 • Duygusal ve fiziksel yakınlığı tazelemek, arttırmak
 • Kaybolan güveni yeniden sağlamak
 • İlişki esnekliği sağlamak

İlişki Terapisinin Faydaları Nelerdir?

Günümüz dünyasında mutlu ve sağlıklı bir ilişki kurmak neredeyse çok zordur. Çalışma yaşamının stresi ve teknolojinin hayatımızı kesintiye uğratan hızı yüzünden pek çok insan eşiyle ya da sevdiğiyle ilişkisinde sıkıntı yaşamaktadır. Hiçbir ilişki kusursuz değildir. Ancak kusurları düzeltmeye çalışmak, hataları en aza indirgeyerek ilişkiyi yoluna koymak imkânsız değildir. Elbette bunun için eşlerden her ikisinin de çaba sarf etmesi gerekir. Ama kimse emek vermeksizin gül bahçesine sahip olmuyor. Siz ve sevdiğiniz, ilişkinize zaman ayırmakta zorlanıyor ya da doğru bir iletişim yolu bulamıyorsanız tam da bu noktada ilişki terapisi imdadınıza yetişiyor. İlişki terapisinin faydaları nelerdir? Bu sorunun yanıtlarını aramadan önce ilişki terapistinin ne olduğuna değinelim.

İlişki Terapistliği Nedir?

Modern zamanlar pek çok yeniliğin yanı sıra değişimi de hayatımıza getirdi. Artık ilişkilerimiz de iletişim kurma şekillerimiz de büyük değişiklikler geçiriyor. Dolayısıyla ilişkilerimizle ilgili içinden çıkamadığımız durumlarda profesyonel bir destek almamız gerekiyor. İlişki terapistleri burada büyük rol oynuyor. İlişki terapistleri çoğunlukla profesyonel bir uzman, bir psikolog ya da terapisttir. İlişkilerimizdeki çözülemez görünen sorunları aşmak için ilişki terapistleri bir anahtar görevi görebilir. Profesyonel bir terapistin yardımı ile çiftler çatışmayı yönetmeyi ve daha sağlıklı iletişim kurmayı başarabilir. Yazının devamında ilişki terapisinin faydaları nelerdir, birlikte göreceğiz.

İlişki Terapisinin Alanları Nelerdir?

İlişki Terapisi şu alanlarda destek vermektedir: Çift ilişkileri, evlilik ve boşanma sorunları, çocuk, ergen ve yetişkin ruh sağlığı, ebeveynlik becerileri, aile ve iş yaşamıyla ilgili değişiklikler, iş stresi, ekonomik güçlükler, evlat edinme, üvey evlat-aile vb.

Nasıl Yardımcı Olabilir?

Sadece romantik ilişkileri değil aile, arkadaşlık hatta iş ilişkilerini bile kapsamaktadır. İlişki terapisinden faydalanmak için öncelikle çiftlerin neden katıldığını anlamak gerekir. Çiftler bazen sürekli kavga, aldatma veya cinsel sorunlarla baş etmek için terapiste ihtiyaç duyar. Bazen de uzun vadede birbirlerini anlamak ve belli bir konuda karar vermek Pek çok ilişki terapisi türü vardır. Ancak genel olarak ilişki terapisinin başlıca amacı, ilişkiyi iyileştirmek ve geliştirmektir. Bu bağlamda ilişki terapisini yönlendirmek için belli başlı ilkeler vardır:

 • Çiftin bakış açısını değiştirmek: İlişki terapisti çiftin bir miktar uzaklaşarak, ilişkiye daha nesnel bir açıdan bakmasına yardımcı olmalıdır.
 • İşe yaramayan davranışları değiştirmek: Bir ilişkinin seyrini en çok danışanların birbirine karşı tutum ve davranışları etkiler. Terapist bu davranışların yeniden düzenlenmesinde büyük rol oynar.
 • Duyguları ifade etmek: Bir ilişkinin temeli sözel ya da bedensel iletişimde gizlidir. Terapist çiftle beraber çalışarak duyguların ifadesinde yol gösterir.
 • İyi yönlere odaklanmak: Her ilişkide güçlü ve zayıf yönler vardır. İlişki terapisti danışanlarının olumlu ve güçlü yönlerini ortaya çıkarmalıdır.

Romantik İlişkiler Üzerine

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere ilişki terapisi türleri çok çeşitlidir. Bazı ilişki terapisi teorileri diğerlerini tamamlarken bazıları da daha iyiye yönelmek üzere yol gösterir. Elbette ilişki terapisi için en doğrusu bir uzman tarafından yapılmasıdır. Biz burada sadece genel bilgi vermek için en çok baş vurulan bazı terapi teorilerine değindik:

Sosyal Değişim Teorisi

En etkili teorilerden biridir. Bu teoriye göre tüm ilişkiler kişiler arası ver- al fikrine dayanır. Bir ilişkideki alma-verme dengesi, nasıl bir ilişki hak ettiğimiz ve bir ilişki için daha şans tanıma gibi bileşenlerden oluşur.

Bağlanma Teorisi

Bu teoriye göre yaşamda ilk kurduğumuz bağlar, ömür boyu tüm ilişkilerimize etki eder. Bebeklikten itibaren ebeveynle başlar ve çocukluk boyunca devam eder. Bir teoriye göre yetişkin bireylerin kurduğu –özellikle romantik- ilişkilerde bu bağlanma söz konusu olduğu düşünülmektedir.

Üçgen Teorisi

Üçgen teori, tüm romantik ilişkilerin üç bileşenden oluştuğunu ileri sürer. Bunlar yakınlık, tutku ve karardır. Bu bileşenler birbiriyle etkileşime girebilir ve birbirinden etkilenir.

Romantik İlişkilerde Neden Terapi İhtiyacına Gerek Vardır?

Her çift hemen hemen aynı sorunlarla terapi alma eğilimindedir.

 • Yeterli iletişim kuramamaktan kaynaklı, iletişim sorunları
 • Evlenmeden önceki sürece dair destek ihtiyacı
 • Çiftlerden birinden ya da ikisinden kaynaklanan, öfke, korku, utanç ya da kaygı yaratan cinsel sorunlar
 • Fiziksel ya da duygusal aldatma
 • Karmaşık aile ilişkileri
 • Boşanma ya da ölüm nedeniyle bir ilişkinin sona ermesi
 • Teknolojiye bağlı sorunlar; güvensiz hissetme, görmezden gelinme gibi
 • Genel güvenme sorunu

İlişki Terapisinde Uygulamalar

Elbette her çiftin beklentisi ve ihtiyacı farklıdır. Ancak özellikle romantik ilişkilerdeki sorunlar daha belli başlıdır. Onlardan bazılarına aşağıda yer verdik:

 • Takdir etmek: Son derece basit ama etkisi büyük bir uygulamadır. Eşler birbiriyle göz teması halindeyken, karşısındakinin sevdiği bir özelliğini takdir etmeli. Daha sonra takdir edilen kişi ortağına bu takdiri geri yansıtır. Egzersizin sonunda takdir gören davranışın kendileri için ne anlama geldiği ifade edilir. Bu egzersiz sırayla yapılmalıdır. Çiftler bu sayede hem sevdikleri şeyleri dile getirirler hem de daha farklı bağlar keşfederler.
 • Sihirli soru: Bu soru ile çiftler birbirini daha iyi anlar. Üstelik terapist açısından da danışanın terapi içindeki ihtiyaçları anlaşılabilir. Soru; bu gece uyurken bir sihir gerçekleşti. Peki sabah uyanınca ne değişmiştir? Şeklinde sorulabilir. Sihirli sorunun yararı, çiftin birlikte bir gelecekleri olduğuna inanmalarını sağlayabilir.
 • Ortak tutum ve davranışlar: Bazen eşlerin ortak noktalarını tekrar hatırlamaları gerekir. Böylece aralarındaki sevgi bağı da artacaktır. Üstelik ilişkilerini yeniden inşa etme ve iyileştirme şansı da sunar. Örneğin: sevdiğimiz şarkılar, kitaplar, yemekler, gelecek için ortak hedef, ortak arkadaşlar gibi…

İlişkiye Yardımcı Olmak

Yukarıda daha önce de ifade etiğimiz gibi, bir ilişkide olumlu olanı da olumsuz olanı da kabul etmek önemlidir. Ancak bu kabul ediş devamında iyileştirmeyi geliştirmeye odaklanmak gerekir.

İlişkiye Yardımcı Olmak

Çiftler arasındaki çözülmesi güç sorunlar için terapi desteği gerekli ve önemlidir. Ancak bazı durumlarda çiftlerin kendi çabalarıyla yapabilecekleri şeyler de vardır. İlişki terapisinin faydaları nelerdir? Bu konuya dair sıralama yapmadan önce çiftlerin kendi yapabileceklerine kısaca değinelim:

 • Hayatınızda gerçekten önemli olan nedir? Böylece asıl hedef ve amacınızı anlayabilirsiniz.
 • Her insanın özellikle inatçı olduğu tutum ve davranışlar çiftler için de geçerlidir. Orta yolu bulma, uzlaşma bu sorunu çözecektir.
 • Eşinizin hataları yerine doğrularına odaklanın. Onu bundan ötürü takdir edin.
 • Sürpriz yapın. Eşinize beklemediği bir zamanda ve şekilde jest yapın.
 • Birlikte geçireceğiniz özel zamanlar yaratın. Ortak bir şey yapmak aranızdaki sevgiyi arttırır.
 • Ani davranıştan kaynaklı öfkeye yenik düşmeyin. Sakinleşmeyi bekleyin ve sizi kızdıran şeyi ancak o zaman konuşun.
 • Hata yaptığınızı fark ettiğiniz anda özür dileyin. Hatayı kabul etmek erdemdir, unutmayın.
 • Birbirinizi dinlemeye önem verin. Gerçekten dinlemek, gözlerinin içine bakmak ve hissetmektir.

İlişki Terapisinin Faydaları Nelerdir?

Hiçbir ilişki mükemmel değildir. Her zaman geliştirmeye ve iyileştirmeye açıktır. Ama bazen profesyonel bir destek tam da ihtiyaç duyduğumuz şeyi verir. İlişki terapisi çiftin ilişki kalıplarını yeniden değerlendirmek ve mevcut sorunları çözmek için tasarlanmış bir danışmanlık şeklidir. Aşağıda ilişki terapisinin faydaları nelerdir, maddeler halinde sıraladık:

 • Güvenli bir ortam sağlamak
 • Çiftler arasındaki iletişim becerilerini geliştirmek
 • Çatışmanın temelinde yatanı ortaya çıkarmak
 • Birbirini anlamaya teşvik etmek
 • Birbirini kabul etmeyi teşvik etmek
 • Duygusal ve fiziksel yakınlığı tazelemek, arttırmak
 • Kaybolan güveni yeniden sağlamak
 • İlişki esnekliği sağlamak