KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

DANIŞAN AYDINLATMA METNİ

Terapizy Teknoloji Anonim Şirketi (“Terapizy”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; ziyaretçilerimizin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, Kurul tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır. Terapizy tarafından Danışan Aydınlatma Metni’nin yayım tarihinden sonra Kanun veya ilgili sair mevzuatta değişiklik olması ve Danışan Aydınlatma Metni’nin söz konusu değişiklikle uyumsuz hale gelmesi durumunda değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır. Kurul tarafından yayımlanan bilumum tebliğ, karar ve rehberler Terapizy tarafından takip edilmekte, Aydınlatma Metni ile öngörülen kurallar güncel tutulmaktadır.

 1. İLGİLİ KİŞİ

İşbu Aydınlatma Metni kapsamındaki ilgili kişiler, Terapizy internet sitesi/ mobil uygulaması üzerinden terapi deneyimi yaşayan tüm gerçek kişilerdir.

 1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Terapizy tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@terapizy.com e-posta adresi üzerinden Terapizy İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE AMAÇLAR, TOPLANMA YÖNTEMLERİ, HUKUKİ SEBEPLER

Terapizy, aşağıda yer alan kişisel verileri Kanun’un 5. maddesinde “kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında belirlenen şartlara uygun şekilde ve ölçüde kişisel verilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere aktarabilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Terapizy, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında kişisel veri işlemektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde Terapizy tarafından işlenmektedir:

Veri İşleme Faaliyeti: Üyelik ve Danışan Randevu Süreçlerinin Yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Kimlik Bilgisi

· Rumuz Bilgisi/Kullanıcı Adı

· Ad-Soyadı

· Üyelik Bilgileri

İletişim Verisi

·    Telefon Numarası

·    E-Posta Adresi

·      Üyelik Kayıt Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Randevu Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Platform Hesaplarının Aktifleştirilmesi

·      Danışanın Kimlik Bilgilerinin Gizli Tutulmasının Sağlanması

·      İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      Yetkili Kişi Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·      Terapi Seanslarında Yaşanan Teknik Problemde İletişim Sağlanması

·      Terapi Seansı Saatleri İle İlgili Geri Dönüş Yapılması

·      Terapi Seanslarının Hatırlatılması

·      Psikologdan Tarafınıza Mesaj İletilmesi Ve Hizmetlerle Alakalı Bilgilendirme İşlemlerinin Yürütülmesi

·      Hizmet, Kampanya Veya Platforma İlişkin Bilgilendirme Yapılması Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Güncellemeler Ve Hatalar Hakkında Bilgilendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Kayıt Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Danışandan Geri Bildirim İstenmesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      Hizmet Sonrası Memnuniyet İşlemlerinin Yürütülmesi

Diğer

·     Psikolog Adı-Soyadı

·     Terapi Türü

·     Terapi Seansına İlişkin Tarih ve Saat

·     Psikologlara İlişkin Yorum/Puanlamalar/Geri Bildirimler

·       Randevu İşlemlerinin Yürütülmesi

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·       Yetkili Kişi Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·       Terapistlerin Uzmanlık Alanlarına Göre Danışana En Uygun Terapistin Seçiminin Sağlanması İşlemlerinin Yürütülmesi

·       Geri Bildirim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·       Danışan Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·       Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Talep / Şikayetlerin Takibi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Terapizy tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

·      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz internet sitemizde bulunan elektronik başvuru formları ve iletişim formları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Veri İşleme Faaliyeti: Ödeme İşlemlerinin Yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler

 

Kimlik Bilgisi

Ödeme yapan kişiye ait,

·     Ad-Soyadı

·     Banka/Kredi Kartı Numarası

·     Banka/Kredi Kartı Son Kullanma Tarihi

·     Banka/Kredi Kartı Güvenlik Kodu

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

·      Kimlik Doğrulama ve Tespit İşlemlerinin Yürütülmesi

·      Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

·      Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      Kamu Sağlığının Korunması ve Sağlık Alanında Farkındalık Sağlanma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Terapizy tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

·      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz internet sitemizde bulunan elektronik başvuru formları ve iletişim formları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Veri İşleme Faaliyeti: Uygun Terapist Seçimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler

·    Yaş Bilgisi

·    Medeni Hal*

·    Cinsiyet*

·    Cinsel Yönelim Bilgisi*

·    Meslek Bilgisi

·    Terapi Almak İstenilen Alan Bilgisi (Verilen Yanıta Göre Problem Yaşanılan Alan)

·    Uyku Düzeni Bilgisi

·    Beslenme Durumu Bilgisi

·    Terapi Almak İsteme Nedeni

·    Terapizy’e Ulaşılan Platform Bilgisi

·    Fotoğraf*

*İşaretli alanlara ilişkin kişisel veri paylaşımı tamamen opsiyonel olup ilgili kişi bu verileri Terapizy ile paylaşmak zorunda değildir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

·      Danışanın Analiz Edilerek Uygun Terapist Seçimi Yapılması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      Danışan’ın Online Terapiye Uygun Olup Olmadığını Belirlenmesi

·      Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·      İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Terapizy tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’inci maddesinde belirtilen;

·       Açık Rıza

·       İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz doldurmuş olduğunuz başvuru formları, basılı ve internet sitemizde bulunan elektronik başvuru formları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Veri İşleme Faaliyeti: İşlem Güvenliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler

·     İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgisi

·     Şifre ve Parola Bilgileri

·     IP Bilgisi

·     Browser Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

·      Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

·      Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·      Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Terapizy tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

·       Kanunlarda açıkça öngörülme

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Verileriniz elektronik formlar, internet sitesi ve mobil uygulamalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Danışanlara ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Terapizy üzerinden yapılan danışan-danışman görüntülü konuşmaları kesinlikle kaydedilmez. Mesajlaşma şeklinde yürütülen terapi seanslarında yer alan mesajlar ise şifreleme yöntemiyle kilitli şekilde korunur. Sunucularda bulunan kişisel veriler ise sha256 hash şifreleme yöntemleri ile korunur. Terapizy, kanunlar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla sizin izniniz olmadan (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Terapizy’nin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir. İlgili kişilere ait kişisel veriler,  yalnızca Terapizy ile paylaşım amacıyla sınırlı olarak, saklama ve arşiv faaliyetlerinden yararlanılması ve veri güvenliğinin sağlanması amacıyla bilgi teknolojileri, bulut ve arşiv hizmeti veren şirketler ile, psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçları kapsamında seans saati konusunda gerekli düzenlemelerin/değişikliklerin yapılabilmesi, eşleştiğiniz psikologların hakkınızda önbilgiye ulaşabilmesi adına psikologlarımız ile, hangi yardımdan faydalanmak istediğinizin tespiti ve ilgili yönlendirmelerin yapılabilmesi adına çağrı merkezi çalışanlarına, tercih ettiğiniz ödeme şekline bağlı olarak ilgili Bankalara, online ödeme sistemlerine, e-faturalama/e-arşiv faturalama işlemleri kapsamında ilgili kurum/kuruluş ve alt yapı sağlayıcılarına, ve talep edilmesi halinde kanunda belirtilen amaç ve sınırlar dahilinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır. Şirketimiz internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen ödeme işlemlerinde İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ve Google Pay ile anlaşma sağlanmış olup, ödeme için bu şirketlere ait websitelere yönlendirme yapılır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

İlgili kişilere ait kişisel veriler, Terapizy internet sitesi sunucu altyapısının yurt dışında bulunması, yurt dışında bulunan psikologlar, danışanlar, mali müşavirler ve diğer ilgililere gönderilen e-posta irtibat adresi altyapılarının yurt dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması, sebebiyle yurt dışı ile paylaşılabilmektedir.

 1. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.terapizy.com internet adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu formda belirtilen yöntemlerle Terapizy’e iletmeniz durumunda Terapizy, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Terapizy tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Terapizy, yürürlükteki mevzuatın değişikliğe uğraması ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Danışan Aydınlatma Metni ile söz konusu değişiklik arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde, mevzuat hükümlerinin uygulama alanı bulacağını temin eder.

 

Veri Sorumlusu : Terapizy Teknoloji Anonim Şirketi

Adres                 : Maslak Mah. Hadımkoru Yolu Cad. B1 Blok No:2b1 İç Kapı No:108                              Sarıyer/İstanbul