Cinsellik Hakkındaki Mitler Nelerdir?

Mitoloji kelimesinin kökeni, Yunanca ‘halk hikâyesi’ anlamındaki mitos ve ‘konuşma’ anlamındaki logos kelimelerinin birleşiminden gelir. Mitoloji ya da kısaca mitler doğa olaylarını, mevsimleri, insanın nereden geldiğini, medeniyetlerin nasıl geliştiğini anlamak için vardır. En basit anlamıyla, bazen karmaşık görünen dünyaya bir düzen ve anlam yüklememize yardım eder. Tarihsel mitoloji, psikolojik mitoloji gibi türleri vardır. Dünya üzerinde yer alan her kültür, mitolojik anlatılara sahiptir. Geleneksel değerlerin, hayvan ve bitkilerin kökenleri, hayatın, ölümün anlamı hep mitolojinin konusudur. Mitler toplumların bu konuda sahip olduğu inançları ifade eder. İnsanlık durumunun çeşitli hallerini konu edinen en yaygın mitlerden biri de cinsellik üzerine olanlardır. Cinsellik hakkındaki mitler nelerdir? Bugünün dünyasında cinsellik hakkında pek çok bilgi olsa da, çok az sayıda insan doğru ve yeterli bilgiye sahiptir. Bu yazımızda cinsellik üzerine olan mitler ve kültürümüzün onu yansıtma şekillerine yer veriyoruz.

Cinsellik Deyince Aklınıza Ne Gelir?

Bu soruya verdiğiniz cevap, sizin cinselliğe bakışınız hakkında da fikir verebilir. Zira cinsellik hakkındaki mitler, siz farkında olmadan, doğru diye bildiğiniz şeyleri oluşturmaktadır. Cinselliğe dair doğru zannedilen pek çok bilgi, aslında yanlış ya da bilimsel gerçekliğe uymayan şeylerdir. Peki, cinsellik hakkındaki mitler nelerdir? Bu konudaki inanışları çeşitli başlıklar altında toplamak mümkün. Araştırmalar cinsellik hakkındaki mitleri kadın-erkek davranışları, anatomi ve cinsel işlevler gibi başlıklara ayırmıştır. Artık, cinsellik hakkındaki mitler nelerdir, konumuza bir göz atabiliriz.

Kadın ve Erkek Hakkındaki Mitler

Erkekler Ağlamaz

Özellikle bizim gibi toplumlarda son derece yaygın bir inanıştır. Bu inanış, erkeklerin tüm yaşamlarında bir engel olarak karşılarına çıkar. Erkeklerin duygularını dile getirmemesi, istediklerini söylemeleri konusunda onları engellemektedir.

Cinsel Başarı Çok Önemlidir

Başarı ve hedef odaklı bir bakış açısı, cinsellik üzerinde de kendini göstermektedir. Başarı odaklı cinsellik, erkeğin kafasında başarması gereken bir sınav kaygısına dönüşür. Oysa cinselliği bir performans konusu gibi düşünmek, cinsel iletişimin sınırlarını daraltır. Erkeğin cinselliği haz alınması gereken bir performans gösterisine dönüştürmesi, kadın üzerinde de olumsuz etki oluşturur.

Cinsel İlişki İsteği Erkekten Gelmelidir

Bu inanış, kadın için de erkek için de bir engeldir. Kadının cinsel anlamda aktif olmasının önüne geçerken, erkeğin kadını yargılamasına yol açar.

Erkekler Cinsel İlişkiye Her Zaman Hazırdır

Yine hem erkeğin hem de kadının önünde engel olan bir yanlış düşünce… Bu yanlış inanışa göre erkekler, her zaman hazır durumda olmanın yükü altında ezilmektedir. Bunun yanı sıra, bu durum kadın erkek arasındaki arkadaşlığa da zarar vermektedir. Bu inanışa göre kadınlar kendisine yaklaşan her erkeğin cinsel istek peşinde olduğunu düşünmektedir. Üstelik erkeğin de her kadının cinsel ilişki talebinde olduğunu düşünmesine sebep olur.

Her Fiziksel Yakınlaşma Yatakta Son Bulur

Eşlerin birbirine sadece sevgi ve şefkatle yaklaştığı durumlar da vardır. Ancak insanın sevdiğine her sarılması ya da sokulmasında, erkek istemediği bir zamanda da cinsel ilişkiye girmek zorunda hissedebilir.

Cinsel İlişki İsteyen Kadın Hafif Biridir

Bu yanlış inanışa göre kadın iki türlüdür. Ya saf ve temizdir ya da sadece cinsel birliktelik yaşanacak bir kadındır. Bu nedenle pek çok erkek karısının cinsel arzu duymasından rahatsız olmaktadır.

Cinsel İsteklilik Hakkındaki Mitler

Yaşlılık Bir Engeldir

Özellikle bu yanlış inanış pek çok yaşlı insanın cinsel ilişkiden vazgeçmesine neden olmaktadır. Oysa bu durum sadece biyolojik olarak değil, birçok insan için geleneksel kültürden de kaynaklanır.

Menopoz Bir Engeldir

Gelenekler menopoza giren kadının artık sevişmeye gerek duymadığını telkin verir. Bu durumda kadın cinsel arzusunu bastırır. Erkek de eşine sevişme isteğini dile getirmekten kaçınır.

Kadınlar Erkekler Kadar İstemez

Toplumumuzda çok yaygın olan bir inanış daha. Henüz çocukluktan itibaren kadınlara cinselliğin bir görev olduğu telkin edilir. Böylece kendi cinselliğinden utanan kadın, ilişki sırasında da kendini geri çeker.

Cinsel İlişki Sırasındaki Mitler

Sevişmek ve Cinsel Birleşme

Özellikle erkekler üzerinde etki eden mitlerden biri, sevişmenin sadece cinsel birleşme olduğu yönündedir. Bu doğrultuda düşünen erkek sadece birleşmeye odaklanır. Oysa kadın sevişme sırasında duygusal sıcaklık, yakınlık gibi ihtiyaçlara gereksinim duyar.

İyi Bir Sevişme Orgazmla Sona Erer

Cinsel ilişki sırasında pek çok insan dikkatini ve sevişmeyi sürdürme isteğini yitirmektedir. Oysa bu çok normal bir durumdur ve devam edince geçmesi mümkündür. Üstelik her sevişmenin illa ki orgazmla sona ermesi zaten mümkün de değildir.

Cinsel İlişkiyi Başlatan Taraf Erkektir

Geleneksel toplumların kadını bastırmak için ürettiği bir mittir. Kadınlar da cinsel arzularını dile getirebilmelidir.

Erken Boşalma Hakkında

Erken boşalmada genellikle ilk sevişmeden sonra ikinci boşalmayı kontrol etme eğilimi vardır. Oysa ikinci seferde, cinsel istek olmadan sevişmenin kontrolü sağlama etkisi yoktur. Uyarılma süresinin uzamasıyla daha uzun sevişmek mümkündür. Bu durumda daha çok dikkat dağınıklığı ya da sertleşme kaybı yaşanmaktadır.

Sevişirken Konuşulmaz

Sevişirken konuşulmaz, ne yazık ki iletişimi ortadan kaldıran bir düşüncedir. Oysa partnerlerin birbirlerine o anki duyguları hakkında geri bildirim vermeleri, aynı zamanda cinsel hazzı arttırmaktadır. Üstelik istenmeyen durumların yaşanmasını engellemek için konuşmak iyi bir yoldur.

Erkek Her Şeyi Bilir

Erkeğin yükünü arttıran yanlış inanışlardan biri daha. Eşinin yeterince zevk almadığı durumlarda bile çözüm aramak yerine, erkeği doğrudan bilgisiz olarak nitelendirmektedir.

Orgazm İki Taraf İçin Olmalıdır

Sevişme sırasında iki tarafın birden orgazm olmasına dair bu mit, modern zamanlara aittir. Oysa yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu her zaman olmak zorunda değildir. Ayrıca eşlerin eksik hissetmelerine neden olmaktadır.

Sevişme İsteği Reddedilemez

Sevişme arzusunda olan eşe hayır diyememek, pek çok kadının ya da erkeğin istemeden cinsel ilişkiye girmesine neden olmaktadır. Hâlbuki istemeden bir cinsel ilişki yaşamaya zorlanmak, bir yerden sonra cinsel yaşamda isteksizliğe yol açmaktadır.

Cinsel İlişkinin Kesin Kuralları

Pek çok kişi cinsel ilişkiyi belli kurallar çerçevesinde tutar ve bunun normal olduğunu düşünür. Oysa cinsel yaşam fantezi ve arzularla süslendiği takdirde ilişkinin haz verme oranı artar. Özgür bir cinsel yaşam için iki tarafın onayının olması yeterlidir.

Kadının Orgazm Olması

Kadın sadece cinsel birleşmeyle orgazm olur. Bu inanış kadını sınırlara hapseden bir mittir. Kadın genellikle klitorisin uyarılması sonucu orgazm olmaktadır. Dolayısıyla klitorisin uyarılmadığı bir cinsel birleşmede, kadın orgazm olmayabilir.

Cinsel Anatomiye Dair Mitler

Penisin Büyüklüğü Sorunu

En eski mitlerden biri de erkeğin penisine dairdir. Çünkü antik çağlardan günümüze, büyük penis aynı zamanda güç ve iktidar simgesidir. Bu nedenle sertleşme sorunu denince ilk akla gelen penisin büyüklüğüdür. Oysa cinsel haz, penisin boyutuyla değil, cinsel bilgi ve beceriyle ilgilidir.

Penis ve Vajina Sorunu

Pek çok kadın penisin vajinaya girişinin sorun olacağı inancındadır. Bu inanış kimi kadınlarda vajinismus sorununa neden olmaktadır. Ancak bu yanlış inanış, doğru bir terapi ile sorun olmaktan çıkmaktadır.

İlk Cinsel İlişkiye Dair Yanlış İnanışlar

Cinsel ilişkinin kadın için salt bir görev olması düşüncesi beraberinde pek çok yanlışı getirmiştir. Öyle ki ilk kez cinsel ilişki yaşayan kadının çok ağrı ve acı yaşayacağı, hatta bunun ıstırap veren bir durum olduğu inanışı yaygındır.

Kadının Bakireliğine Dair Mitler

Geleneksel yaklaşımların beslediği en büyük mitlerden biri de kadının bakireliği hakkındadır. Kadının evlendiği gece gerdeğe girmesi ve kızlığının bozulması inancı, bunun kan ile onaylanmasını gerektirmiştir. Oysa araştırmalar neredeyse pek çok kadında ilk cinsel ilişki esnasında kanama olmadığını göstermektedir. Bu da kızlık zarının anatomik yapısının esnek olması ve kimi zaman üzerindeki kılcal damarların kanamasıyla ilgilidir.

Hamilelik Hakkındaki Mitler

Özellikle geleneksel inanışın öne çıktığı toplumlarda, hamile kalmaya dair pek çok inanış vardır. Dokunmak ya da öpüşmek yoluyla hamile kalmak gibi yanlış inanışlar son derece yaygındır. Tüm bu inanışların altında, gençleri evlenmeden yaşanacak bir cinsel ilişkiye karşı korumak yatar. Hâlbuki bu tip inanışlar cinsel yaşama dair korkuyu beslemekten başka bir işe yaramamaktadır.

Cinsellik Hakkındaki Mitler Nelerdir?

Mitoloji kelimesinin kökeni, Yunanca ‘halk hikâyesi’ anlamındaki mitos ve ‘konuşma’ anlamındaki logos kelimelerinin birleşiminden gelir. Mitoloji ya da kısaca mitler doğa olaylarını, mevsimleri, insanın nereden geldiğini, medeniyetlerin nasıl geliştiğini anlamak için vardır. En basit anlamıyla, bazen karmaşık görünen dünyaya bir düzen ve anlam yüklememize yardım eder. Tarihsel mitoloji, psikolojik mitoloji gibi türleri vardır. Dünya üzerinde yer alan her kültür, mitolojik anlatılara sahiptir. Geleneksel değerlerin, hayvan ve bitkilerin kökenleri, hayatın, ölümün anlamı hep mitolojinin konusudur. Mitler toplumların bu konuda sahip olduğu inançları ifade eder. İnsanlık durumunun çeşitli hallerini konu edinen en yaygın mitlerden biri de cinsellik üzerine olanlardır. Cinsellik hakkındaki mitler nelerdir? Bugünün dünyasında cinsellik hakkında pek çok bilgi olsa da, çok az sayıda insan doğru ve yeterli bilgiye sahiptir. Bu yazımızda cinsellik üzerine olan mitler ve kültürümüzün onu yansıtma şekillerine yer veriyoruz.

Cinsellik Deyince Aklınıza Ne Gelir?

Bu soruya verdiğiniz cevap, sizin cinselliğe bakışınız hakkında da fikir verebilir. Zira cinsellik hakkındaki mitler, siz farkında olmadan, doğru diye bildiğiniz şeyleri oluşturmaktadır. Cinselliğe dair doğru zannedilen pek çok bilgi, aslında yanlış ya da bilimsel gerçekliğe uymayan şeylerdir. Peki, cinsellik hakkındaki mitler nelerdir? Bu konudaki inanışları çeşitli başlıklar altında toplamak mümkün. Araştırmalar cinsellik hakkındaki mitleri kadın-erkek davranışları, anatomi ve cinsel işlevler gibi başlıklara ayırmıştır. Artık, cinsellik hakkındaki mitler nelerdir, konumuza bir göz atabiliriz.

Kadın ve Erkek Hakkındaki Mitler

Erkekler Ağlamaz

Özellikle bizim gibi toplumlarda son derece yaygın bir inanıştır. Bu inanış, erkeklerin tüm yaşamlarında bir engel olarak karşılarına çıkar. Erkeklerin duygularını dile getirmemesi, istediklerini söylemeleri konusunda onları engellemektedir.

Cinsel Başarı Çok Önemlidir

Başarı ve hedef odaklı bir bakış açısı, cinsellik üzerinde de kendini göstermektedir. Başarı odaklı cinsellik, erkeğin kafasında başarması gereken bir sınav kaygısına dönüşür. Oysa cinselliği bir performans konusu gibi düşünmek, cinsel iletişimin sınırlarını daraltır. Erkeğin cinselliği haz alınması gereken bir performans gösterisine dönüştürmesi, kadın üzerinde de olumsuz etki oluşturur.

Cinsel İlişki İsteği Erkekten Gelmelidir

Bu inanış, kadın için de erkek için de bir engeldir. Kadının cinsel anlamda aktif olmasının önüne geçerken, erkeğin kadını yargılamasına yol açar.

Erkekler Cinsel İlişkiye Her Zaman Hazırdır

Yine hem erkeğin hem de kadının önünde engel olan bir yanlış düşünce… Bu yanlış inanışa göre erkekler, her zaman hazır durumda olmanın yükü altında ezilmektedir. Bunun yanı sıra, bu durum kadın erkek arasındaki arkadaşlığa da zarar vermektedir. Bu inanışa göre kadınlar kendisine yaklaşan her erkeğin cinsel istek peşinde olduğunu düşünmektedir. Üstelik erkeğin de her kadının cinsel ilişki talebinde olduğunu düşünmesine sebep olur.

Her Fiziksel Yakınlaşma Yatakta Son Bulur

Eşlerin birbirine sadece sevgi ve şefkatle yaklaştığı durumlar da vardır. Ancak insanın sevdiğine her sarılması ya da sokulmasında, erkek istemediği bir zamanda da cinsel ilişkiye girmek zorunda hissedebilir.

Cinsel İlişki İsteyen Kadın Hafif Biridir

Bu yanlış inanışa göre kadın iki türlüdür. Ya saf ve temizdir ya da sadece cinsel birliktelik yaşanacak bir kadındır. Bu nedenle pek çok erkek karısının cinsel arzu duymasından rahatsız olmaktadır.

Cinsel İsteklilik Hakkındaki Mitler

Yaşlılık Bir Engeldir

Özellikle bu yanlış inanış pek çok yaşlı insanın cinsel ilişkiden vazgeçmesine neden olmaktadır. Oysa bu durum sadece biyolojik olarak değil, birçok insan için geleneksel kültürden de kaynaklanır.

Menopoz Bir Engeldir

Gelenekler menopoza giren kadının artık sevişmeye gerek duymadığını telkin verir. Bu durumda kadın cinsel arzusunu bastırır. Erkek de eşine sevişme isteğini dile getirmekten kaçınır.

Kadınlar Erkekler Kadar İstemez

Toplumumuzda çok yaygın olan bir inanış daha. Henüz çocukluktan itibaren kadınlara cinselliğin bir görev olduğu telkin edilir. Böylece kendi cinselliğinden utanan kadın, ilişki sırasında da kendini geri çeker.

Cinsel İlişki Sırasındaki Mitler

Sevişmek ve Cinsel Birleşme

Özellikle erkekler üzerinde etki eden mitlerden biri, sevişmenin sadece cinsel birleşme olduğu yönündedir. Bu doğrultuda düşünen erkek sadece birleşmeye odaklanır. Oysa kadın sevişme sırasında duygusal sıcaklık, yakınlık gibi ihtiyaçlara gereksinim duyar.

İyi Bir Sevişme Orgazmla Sona Erer

Cinsel ilişki sırasında pek çok insan dikkatini ve sevişmeyi sürdürme isteğini yitirmektedir. Oysa bu çok normal bir durumdur ve devam edince geçmesi mümkündür. Üstelik her sevişmenin illa ki orgazmla sona ermesi zaten mümkün de değildir.

Cinsel İlişkiyi Başlatan Taraf Erkektir

Geleneksel toplumların kadını bastırmak için ürettiği bir mittir. Kadınlar da cinsel arzularını dile getirebilmelidir.

Erken Boşalma Hakkında

Erken boşalmada genellikle ilk sevişmeden sonra ikinci boşalmayı kontrol etme eğilimi vardır. Oysa ikinci seferde, cinsel istek olmadan sevişmenin kontrolü sağlama etkisi yoktur. Uyarılma süresinin uzamasıyla daha uzun sevişmek mümkündür. Bu durumda daha çok dikkat dağınıklığı ya da sertleşme kaybı yaşanmaktadır.

Sevişirken Konuşulmaz

Sevişirken konuşulmaz, ne yazık ki iletişimi ortadan kaldıran bir düşüncedir. Oysa partnerlerin birbirlerine o anki duyguları hakkında geri bildirim vermeleri, aynı zamanda cinsel hazzı arttırmaktadır. Üstelik istenmeyen durumların yaşanmasını engellemek için konuşmak iyi bir yoldur.

Erkek Her Şeyi Bilir

Erkeğin yükünü arttıran yanlış inanışlardan biri daha. Eşinin yeterince zevk almadığı durumlarda bile çözüm aramak yerine, erkeği doğrudan bilgisiz olarak nitelendirmektedir.

Orgazm İki Taraf İçin Olmalıdır

Sevişme sırasında iki tarafın birden orgazm olmasına dair bu mit, modern zamanlara aittir. Oysa yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu her zaman olmak zorunda değildir. Ayrıca eşlerin eksik hissetmelerine neden olmaktadır.

Sevişme İsteği Reddedilemez

Sevişme arzusunda olan eşe hayır diyememek, pek çok kadının ya da erkeğin istemeden cinsel ilişkiye girmesine neden olmaktadır. Hâlbuki istemeden bir cinsel ilişki yaşamaya zorlanmak, bir yerden sonra cinsel yaşamda isteksizliğe yol açmaktadır.

Cinsel İlişkinin Kesin Kuralları

Pek çok kişi cinsel ilişkiyi belli kurallar çerçevesinde tutar ve bunun normal olduğunu düşünür. Oysa cinsel yaşam fantezi ve arzularla süslendiği takdirde ilişkinin haz verme oranı artar. Özgür bir cinsel yaşam için iki tarafın onayının olması yeterlidir.

Kadının Orgazm Olması

Kadın sadece cinsel birleşmeyle orgazm olur. Bu inanış kadını sınırlara hapseden bir mittir. Kadın genellikle klitorisin uyarılması sonucu orgazm olmaktadır. Dolayısıyla klitorisin uyarılmadığı bir cinsel birleşmede, kadın orgazm olmayabilir.

Cinsel Anatomiye Dair Mitler

Penisin Büyüklüğü Sorunu

En eski mitlerden biri de erkeğin penisine dairdir. Çünkü antik çağlardan günümüze, büyük penis aynı zamanda güç ve iktidar simgesidir. Bu nedenle sertleşme sorunu denince ilk akla gelen penisin büyüklüğüdür. Oysa cinsel haz, penisin boyutuyla değil, cinsel bilgi ve beceriyle ilgilidir.

Penis ve Vajina Sorunu

Pek çok kadın penisin vajinaya girişinin sorun olacağı inancındadır. Bu inanış kimi kadınlarda vajinismus sorununa neden olmaktadır. Ancak bu yanlış inanış, doğru bir terapi ile sorun olmaktan çıkmaktadır.

İlk Cinsel İlişkiye Dair Yanlış İnanışlar

Cinsel ilişkinin kadın için salt bir görev olması düşüncesi beraberinde pek çok yanlışı getirmiştir. Öyle ki ilk kez cinsel ilişki yaşayan kadının çok ağrı ve acı yaşayacağı, hatta bunun ıstırap veren bir durum olduğu inanışı yaygındır.

Kadının Bakireliğine Dair Mitler

Geleneksel yaklaşımların beslediği en büyük mitlerden biri de kadının bakireliği hakkındadır. Kadının evlendiği gece gerdeğe girmesi ve kızlığının bozulması inancı, bunun kan ile onaylanmasını gerektirmiştir. Oysa araştırmalar neredeyse pek çok kadında ilk cinsel ilişki esnasında kanama olmadığını göstermektedir. Bu da kızlık zarının anatomik yapısının esnek olması ve kimi zaman üzerindeki kılcal damarların kanamasıyla ilgilidir.

Hamilelik Hakkındaki Mitler

Özellikle geleneksel inanışın öne çıktığı toplumlarda, hamile kalmaya dair pek çok inanış vardır. Dokunmak ya da öpüşmek yoluyla hamile kalmak gibi yanlış inanışlar son derece yaygındır. Tüm bu inanışların altında, gençleri evlenmeden yaşanacak bir cinsel ilişkiye karşı korumak yatar. Hâlbuki bu tip inanışlar cinsel yaşama dair korkuyu beslemekten başka bir işe yaramamaktadır.