fbpx

HomeAçık Rıza Metni

Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
DANIŞAN AÇIK RIZA METNİ

Terapizy Teknoloji Anonim Şirketi (Şirket” veya “Terapizy”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan kişisel veri işleme şartları (kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması vb.) haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz.

 

AÇIK RIZA BEYANI

TERAPİZY TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’NE

 Terapizy tarafından tarafımla paylaşılan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Danışan Aydınlatma Metni kapsamında,

Sözleşmenin akdi esnasında sunduğum ve Danışan Aydınlatma Metni’nde yer alan kişisel verilerime ilişkin olarak,

Yaş, medeni hal, cinsiyet, cinsel yönelim, meslek, terapi almak istenilen alan (verilen yanıta göre problem yaşanılan alan), uyku düzeni, beslenme durumu, terapi almak isteme nedeni, Terapizy’e ulaşılan platform, fotoğraf verilerimin uygun terapist seçimi faaliyetinin yürütülmesi kapsamında elde edilmesine ve saklanmasına ve terapi verimliliğinin artırılması adına terapi seansı gerçekleştireceğiniz terapiste hakkınızda ön bilgi edinebilmesi için aktarılmasına,

Terapilere ilişkin yaptığım yorumlarım ve puanlamalarımın Terapizy’e ait internet sitesi ve mobil uygulamalarda yer almak üzere yayınlanmasına,

Tarafınıza aktardığım kişisel verilerimin, saklama ve arşiv faaliyetlerinden yararlanılması ve veri güvenliğinin sağlanması amacıyla yurt içi ve yurt dışında bulunan bilgi teknolojileri, bulut ve arşiv hizmeti veren şirketlere; ilgililere gönderilen e-posta irtibat adreslerinin e-posta hizmeti altyapılarının yurt dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması sebebiyle yurt dışına aktarılmasına

Onay butonuna tıklamak suretiyle açık rıza veriyorum.

İşbu açık rızamı dilediğim zaman geri alabileceğimi, açık rızamı geri aldığımda takdirde bu işlemin ileriye dönük olarak etki doğuracağını, açık rızama dayalı olarak gerçekleştirilen tüm faaliyetleri geri alma beyanımın Şirket’e ulaştığı andan itibaren durduracağını ve yukarıdaki amaçlar kapsamında işlenemeyeceğini biliyorum.

Daha Fazla Bekleme

Artık daha fazla beklemenize gerek yok. Bugün Terapizy’i indirerek uzun süredir ötelediğiniz konular için destek alın ve daha mutlu bir ilişki için ilk adımınızı atın..

Terapizy Logo White

İlişkiniz ve cinsel sağlığınız için kişisel rehberiniz.

Uygulamayı İndir

Copyright: © 2024 Terapizy A.Ş.  All Rights Reserved.