fbpx

HomeUser Terms and Conditions

User Terms and Conditions

TERAPİZY KULLANICI SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.), Maslak Mahallesi Hadımkoru Yolu Caddesi B1 Blok No:2b1 İç Kapı No: 108 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, Maslak Vergi Dairesi, 8391146067 Vergi Numaralı Terapizy Teknoloji Anonim Şirketi ile (Bundan böyle kısaca “Terapizy”olarak anılacaktır.) işbu Sözleşme’yi onaylarak Terapizy hizmetlerini kullanma iradesini gösteren kişi (Bundan böyle kısaca ‘’Kullanıcı’’ olarak anılacaktır.) arasında “Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul ediyorum.” onay kutusunun işaretlenmesi ve kabul beyanının Terapizy kayıtlarına geçmesi anında kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

Terapizy ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf”ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

  • SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme ile; Kullanıcı’nın Terapizy aracılığıyla alacağı danışmanlık ve terapi hizmetlerinin esasları belirlenmektedir. Terapizy işbu hizmetleri sağlarken 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesindeki hak ve yükümlülüklere riayet etmektedir.

  • TANIMLAR

3.1. Çevrimiçi Terapi: Danışman ile Kullanıcı arasında çevrimiçi olarak, Terapizy’nin kullanım amacına uygun olarak belirlenmiş hizmet alanlarında, Danışman’ın uygunluk saatine göre Kullanıcı tarafından seçilen tarih ve saatte yapılan görüşmeyi,

3.2. Çevrimiçi Ödeme Sistemi: Terapizy’nin anlaşma sağladığı ödeme hizmetleri aracılığıyla  Kullanıcı’nın satın aldığı hizmetlerin işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar aracılığıyla ifa edilmesine yönelik olarak sağlanan çevrimiçi ödeme hizmetini,

3.3. Danışman: Terapizy ile Danışmanlık Sözleşmesi dahilinde iş birliği içerisinde olan ve mesleki gereksinimler kapsamında Danışman sıfatına haiz olarak Terapizy aracılığıyla Kullanıcı’ya çevrimiçi terapi şeklinde danışmanlık ve terapi hizmetleri sunan gerçek kişiyi,  

3.4. Danışmanlık ve Terapi Hizmetleri (Hizmetler): Terapizy’nin faaliyetleri dolayısıyla Platform üzerinden Danışman tarafından Kullanıcı’ya sunulan çevrimiçi terapi faaliyetlerini,

3.5. Gizli Seans: Kullanıcı’nın kendi isteği halinde gizlilik sebebiyle görüntüsünü göstermek istemediği seans türünü,

3.6. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

3.7. Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

3.8. Kullanıcı: Terapizy bünyesinde verilen çevrimiçi danışmanlık ve terapi hizmetlerinden ücreti karşılığında yararlanan ve işbu hizmetlerden yararlanma kapsamında kişisel verilerini rızası dahilinde paylaşan gerçek kişiyi,

3.9. Mobil Uygulama: Terapizy’e ait, Terapizy adını taşıyan, çevrimiçi mobil uygulama marketlerinden mobil cihazlara ücretli veya ücretsiz olarak indirilebilen uygulamayı,

3.10. Platform: Kullanıcıların internete bağlı bilgisayar ve diğer elektronik/mobil cihazları kullanarak www.terapizy.com internet sitesinden ve/veya mobil uygulamasından satın almış oldukları seans veya seans paketleriyle Danışman ile çevrimiçi danışmanlık ve terapi hizmetlerinin tahsisini sağlayan internet sitesinden ve/veya mobil uygulama üzerinden erişilebilecek dijital iletişim platformunu,

3.11. Randevu: Taraflarca, çevrimiçi danışmanlık ve terapi hizmetlerinin verilmesine yönelik olarak uygun koşullar dahilinde belirlenen takvim planını,

3.12. Site:  www.terapizy.com  alan adıyla erişim sağlanan internet sitesini,

3.13. Sözleşme: İşbu kullanıcı şartlarını içeren metni ve bu metnin ayrılmaz parçası olan Gizlilik ve Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni’ni,

3.14. Terapizy: Terapizy Teknoloji Anonim Şirketi’ne ait, internet ile erişim sağlanan dijital iletişim araçları ile çevrimiçi danışmanlık ve terapi hizmeti sunmak üzere oluşturulan yapı ile inşa edilmiş ticari iş modelini temsil eden IOS ve Android yazılım ve mobil uygulama ile www.terapizy.com alan adlı internet sitesi ve terapizy adıyla tescilli markayı temsil eden tüzel kişiliği,

3.15. Ziyaretçi: Site’yi kişisel iletişim bilgilerini vermeden ziyaret eden, kullanan gerçek veya tüzel kişiyi (tüzel kişi adına yetkili gerçek kişileri),

ifade eder.

  • HİZMETİN KAPSAMI

4.1. Terapizy, Kullanıcı tarafından seçilen Danışman ile seans planı kapsamında Kullanıcı’ya çevrimiçi danışmanlık ve terapi hizmetlerini, ücreti karşılığında işbu Platform üzerinden sunmaktadır.

4.2. Terapizy, Kullanıcı’nın satın aldığı seans veya paket seanslar kapsamında tercih ettiği danışmanlık hizmetini, işbu hizmetlerin sunulmasını sağlayan ilgili sözleşmeleri gözeterek, Terapizy’nin belirlemiş  olduğu şartlar ve ücret karşılığında Kullanıcı’ya sunmayı; Kullanıcı da seçtiği seans veya paket seanslar için belirlenen ücreti Sözleşme’deki şartlar dahilinde, zamanında ve Terapizy tarafından uygun görülen ödeme yöntemi ile ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.3. Terapizy, sunulan hizmetlerin içeriğini ve şeklini değiştirebilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir, kendi takdirinde olmak üzere hizmet bedelini değiştirebilir.

4.4. Seans ve paket seans ücretleri Platform üzerinde yayınlandığı gibidir. Terapizy, sonradan tek taraflı olarak ücretlerde değişiklik yapabilir. Yapılan değişikliğin satın alınmış seans veya seans paketleri üzerinde etkisi olmaz.

5. KULLANICININ HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Kullanıcı, Platform üzerinden giriş yapmakla, işburada yer alan kullanım şartları ile Sözleşme kurallarını kabul etmiş sayılmaktadır. Ayrıca Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve hükümlerini elektronik ortamda onayladığını, üyelik sürecini tamamladığını, belirtilen internet sitesinde yer alan “Gizlilik ve Çerez Politikası” ve “Aydınlatma Metni”nin işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası ve eki olduğunu; Terapizy tarafından söz konusu Platform’da sunulan üyelik hizmetlerine dair hususlara uygun davranacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

5.2. Kullanıcı, Platform’a üye olmadan önce; 18 (on sekiz) yaşından büyük olduğunu, şu halde ergin ve ayırt etme gücüne haiz olduğunu, üyeliğe ilişkin kendisinden istenen bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde kendi özgür iradesi ile talep edildiği doğrultuda doldurarak ve üyelik işlemleri sırasında “onay” kutusunu işaretleyerek, üyelik işlemlerini tamamladığı andan itibaren işbu Sözleşme’nin koşulları ile bağlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.3. Kullanıcı, Platform üzerinden ihtiyacına uygun seans planı ve tercih ettiği Danışman’ı seçtikten sonra Site’ye üye olurken belirlemiş olduğu kullanıcı adı/şifreyi kullanarak Platform’a erişebilir. Ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiği ölçüde işbu Sözleşme çerçevesinde Kullanıcı, seans ya da seans paketinden yararlanma hakkına sahiptir. Kullanıcı’ya sunulan hizmetler işbu Sözleşme’de yer alan süre ile sınırlı olarak sunulmaktadır.

5.4. Kullanıcı, Danışman tarafından danışmanlık ve terapi hizmetleri sunulması sırasında verilecek bilgi ve tavsiyelerin Terapizy’i bağlamadığını, yalnızca Danışman’ın kişisel görüşleri olduğunu kabul eder. Terapizy, Kullanıcı’nın beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Danışman’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği görüşler nedeniyle Kullanıcı’nın uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

5.5. Kullanıcı, Kanun ve Yönetmelik gereğince; Danışman ile yaptığı görüşmeyi ses ve video kaydına alamaz, aralarında geçen görüşmenin bir suretini temin edemez ve bu kayıtları üçüncü kişilerle paylaşamaz.

5.6. Kullanıcı, Terapizy’den sadece kişisel danışmanlık için faydalanabileceğini, Terapizy’de bulunan hiçbir hizmeti ticari ya da şahsi amaçla başkalarına kullandırmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.7. Kullanıcı ile Danışman arasında yapılan görüşmelerin temel konusu Terapizy’nin kullanım amacına uygun olarak cinsel ve ilişki terapisi olacaktır. Bu sebeple Kullanıcı, Danışman ile yaptığı görüşmelerde gizlilik sebebiyle kendi isteğiyle ‘’anonim’’ isim veya ‘’takma ad’’ kullanabilir. Kimlikte yazılı isim ve soy ismini kullanmadığı için Kullanıcı’ya sorumluluk yükletilemez.

5.8. İşbu sebeple Kullanıcı, Danışman ile yaptığı görüşmeleri isteği dahilinde “gizli görüşme” olarak gerçekleştirebilir. Gizli görüşmede seansın gerçekleştirileceği dijital iletişim aracı üzerinde “görüntüsüz konuşma” seçeneği seçilir. Kullanıcı’nın seans esnasında kamerasını açmasından, görüntüsüz konuşma seçeneğini kaldırmasından ve sair Kullanıcı hatası kaynaklı sebeplerden yüzünün Danışman tarafından görülmesi halinde Terapizy sorumlu tutulamaz.

5.9. Kullanıcı, Terapizy hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek, istek ve şikayetlerini bildirmek için, hello@terapizy.com adresine her zaman elektronik posta gönderebilir. 

5.10. İşbu Sözleşme uyarınca Kullanıcı, Platform’u kullanabilmek için kayıt aşamasında doğru bilgiler vererek kayıt formunu doldurmayı, geçerli bir elektronik posta adresi sağlamayı ve söz konusu bilgilerde bir değişiklik olması halinde Terapizy’i derhal bilgilendirmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.11. Kullanıcı, belirlemiş olduğu şifre ile sisteme giriş sağladıktan sonra Sözleşme konusu Hizmetler’e yalnızca söz konusu şifrenin girilmesi suretiyle erişebileceğini, şifrenin gizliliği ve korunması için gereken özeni göstermeyi kullanıcı adı ve/veya şifrenin hatalı girilmesi nedeniyle Hizmetlerin kullanılamamasından münhasıran sorumlu olduğunu ve hesabının güvenliğinden endişe duyduğu hallerde, işbu durumu derhal Terapizy’ye bildirmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Öyle ki, Terapizy, kullanıcı adı ve şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan sorumlu tutulamayacaktır.

5.12. Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye aykırı olarak, uygunsuz kullanımı engellemeyi ve/veya bu tip kullanımı derhal Terapizy’e bildirmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.13. Kullanıcı, Terapizy ürün ve hizmetlerinden faydalanmak için gerekli ve yeterli internet erişimi sağlamayı, Platform’a erişimi destekleyen bir cihaz aracılığıyla bağlanmayı, bağlantılarının güvenliğini sağlamayı ve bu çerçevede gerekli tedbirleri almayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.14. Kullanıcı, hizmet bedelini Terapizy tarafından iş birliği içerisinde olunan ödeme sistemi ve kabul edilen ödeme yöntemi ile ifa etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.15. Kullanıcı, Terapizy’nin yazılı izni olmaksızın üyelik hesabını üçüncü bir kişiye devretmemeyi ve/veya Platform üzerinde değişiklik ya da uyarlama yapmamayı beyan etmiş olup; işbu Sözleşme koşullarında yapılan değişiklikleri takip etmeyi ve ilgili değişikliği kabul etmemesi durumunda üyelikten ayrılmayı kabul ve taahhüt eder.

5.16. Kullanıcı, Terapizy’nin sağlamış olduğu erişim yolları dışında başka bir yoldan erişim sağlamamayı, (i) Terapizy hizmetine erişmek için herhangi bir robot, örümcek, kazıyıcı veya başka otomatik yollar kullanmamayı, (ii) İşbu Sözleşme’ye aykırı biçimde sunmakta olduğu Hizmetleri kopyalamamayı, transfer etmemeyi, görüntülememeyi, Hizmetlerin kopyalanmasını engelleyen/kısıtlayan özellikleri etkisiz hale getirmemeyi ve bunlara müdahale veya teşebbüs etmemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.17. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de belirtilen, Terapizy tarafından sunulan içeriğe ait telif hakkı, patent, ticari marka, ticari sır veya diğer mülkiyet hakları gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.  

5.18. Kullanıcı, Terapizy Hizmetleri üzerinde diğer kullanıcılara zarar verecek virüs, solucan veya benzer zararlı teknolojileri kullanmamayı ve dağıtmamayı, içerik değerlendirme sistemini ve herhangi bir Terapizy hizmetini ve/veya faaliyetini manipüle etmeye yönelik davranışlarda bulunmamayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.19. Kullanıcı, Hizmetlerin sunulması için kullanılan Platform ve diğer yazılımları kaynak koda dönüştürmemeyi, bunlar üzerinde tersine mühendislik yapmamayı ve/veya parçalara ayırmamayı, herhangi bir veri toplama ya da çıkarma yöntemi kullanmamayı beyan etmiş olup; Platform’un kullanımı kapsamında Terapizy ile paylaşılan her türlü tasarım, görsel-işitsel kayıt, kod, çizim ve sair materyallerin hak sahipliğini taşıdığını, Terapizy ile paylaşılan bu tür içeriklerin kullanılması, aktarılması, kopyalanması, yayımlanması veya devredilmesi için gerekli kullanım lisans, yetki, hak, onay ve izinlerine sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.20. Kullanıcı Danışman’a, Terapizy aracılığı ile kanuna ve hukuka aykırı tehdit, şantaj, hakaret, iftira içeren bilgi, yazı, görsel ve her türlü içerik bu kapsamda olmak üzere, herhangi bir görsel-işitsel kayıt göstermeyeceğini ve göndermeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde yapılan hukuka aykırı işlemler, Taraflar’ı bağlamakta olup, Terapizy hiçbir ad ve nam altında sorumlu tutulamaz.

6. TERAPİZY’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Terapizy, tamamen kendi takdirinde olmak üzere Platform’da yer alan bilgileri, işbu Sözleşme’yi ve Platform’da yer alan gizlilik ilkeleri de dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı, herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek ve/veya web sitesinde yayınlayarak önceden bildirmeksizin tek taraflı olarak değiştirebilir.

6.2. Terapizy tarafından, belirtilen hususlara ilişkin yapılan değişiklikler, Platform’da yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girecek olup, değişiklik yapılmamış olan hükümler aynen yürürlükte kalmaya devam edecektir. Ayrıca Terapizy, internet sitesine ait alan adını ve Platform’un görünümünü ve sunulan hizmetleri her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.

6.3. Terapizy, işbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun başta olmak üzere sair mevzuata uygun hareket edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.4. İşbu Sözleşme kapsamında Terapizy’nin faaliyet göstermekte olması, Kullanıcı’ya Hizmetleri kullanmasına yarayacak donanım ve/veya yazılım ile beraber sunulduğu veya Kullanıcı’nın sahip olduğu donanım ve/veya yazılımın sunulan Hizmetlere uygun şekilde çalışacağı yönünde garanti temin ettiği şeklinde yorumlanamaz. Ayrıca, Kullanıcı’ya ait herhangi bir elektronik/mobil cihazda meydana gelebilecek arıza, kayıp ve diğer zarar ve ziyana ilişkin sorumluluk Terapizy’ye ait değildir.

6.5. Terapizy, Platform’a erişimin ve sunulan Hizmetlerin güvenli, sürekli, kesintisiz, hatasız olacağını taahhüt etmemektedir. Terapizy, savaş, terör, grev, enerji krizi, elektrik kesintisi, deprem, sel, olağanüstü hâl, sıkıyönetim, siber saldırı, bilgisayar virüsleri, iletişim sistemlerinde meydana gelen arıza, salgın hastalık veya diğer bütün mücbir sebeplerden dolayı Hizmetlerin tam ve düzgün verilmemesine ilişkin yaşanacak sorunlardan sorumlu tutulamaz. Her hâlükârda, Kullanıcı’nın giriş için kullandığı elektronik posta adresi ve/veya şifrenin hatalı girilmesi nedeniyle Hizmetlerden faydalanamaması durumunda Terapizy sorumlu tutulamaz.  

6.6. Terapizy, Platform’un geliştirilmesine ilişkin çalışmalar ve/veya teknik bir arızanın giderilmeye çalışılması sebebi ile Platform’a erişimi geçici olarak durdurabilir. Ayrıca Terapizy, mevcut faaliyetlerini teknik bakım ve gereklilikler için istediği bir süre zarfında durdurma hakkına sahiptir. Terapizy’nin, Platform’u geçici bir süre askıya alınmasından ve/veya Platform’a erişimin durdurulmasından dolayı Kullanıcı veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.7. Terapizy, işbu Sözleşme’deki şartlardan bir veya birkaçının Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi durumunda herhangi bir ihtar, uyarı ya da bilgi vermeye gerek olmaksızın kullanımı kısıtlamaya ya da herhangi bir zamanda son verme ve üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.

6.8. Platform’da sunulan bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tamamen Kullanıcı’ya aittir ve oluşabilecek herhangi bir zarardan Terapizy sorumlu tutulamaz. Terapizy hizmetlerini, üçüncü kişiler ve onların ürünleri ile birlikte promosyon veya diğer üyelik paketleri şeklinde sunabilir. Terapizy’nin üçüncü kişiler tarafından sunulabilecek ürünler veya hizmetlere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.9. Çevrimiçi seanslar Danışman ile Kullanıcı arasında gizlilik içerisinde yürütülür. Kullanıcı Terapizy tarafından seans veya seans paketini satın aldıktan sonra kendisine verilen dijital iletişim aracı dahilindeki bağlantı linki ile görüşmeye katılır. Terapizy, verilmekte olan seansa Terapizy yetkilileri dahil olmak üzere üçüncü kişinin katılmayacağını ve görüşmelerin gizlilik ile yürütülmesi için tüm iş ve işlemleri gerçekleştireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

7. HİZMET BEDELİ VE FATURALAMA

7.1. Kullanıcı, seçmiş olduğu seans planı için Terapizy’nin Platform üzerinde belirttiği hizmet bedellerini, Terapizy tarafından kabul edilen ödeme yöntemi aracılığı ile ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Ödemenin doğru, eksiksiz ve zamanında yapılmaması durumunda içeriklere erişilemeyecek olup, işbu sebeple içeriklere erişilememesi halinde, sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya aittir.

7.2. Kullanıcı, Platform’da belirtilen ödeme yöntemi ile hizmet bedelinin Kredi/Banka Kartı’na yansıtılmasını kabul etmektedir. Kullanıcı, Terapizy’nin ilgi hizmet bedelini tahsil etmek amacıyla herhangi bir zamanda değiştirme yetkisi tamamen kendisinde olan belirleyeceği bir ödeme servis sağlayıcısı ile çalışacağını, bu sebeple ödeme hizmetinin gerçekleşebilmesi için gerekli olan kişisel verilerinin ödeme servis sağlayıcısına aktarılacağını bildiğini ve bu işleme açıkça rıza gösterdiğini ve onay verdiğini, bu aktarım sürecinde yaşanabilecek veri ihlali faaliyetlerinden makul güvenlik önlemlerini alması halinde Terapizy’yi sorumlu tutmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Terapizy, hizmet bedellerinde veya vergi oranlarında meydana gelen değişiklikleri hizmet bedellerine yansıtabilecektir. Terapizy’nin Platform’da belirtilen fiyatlarda değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır.

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

8.1. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi, üye kaydının yapılması sırasında onaylayarak, üye olurken sağlamış olduğu ve Terapizy tarafından sunulan hizmetlerden faydalanırken sağlayacağı kişisel bilgilerinin, işbu Sözleşme, Gizlilik ve Çerez Politikası, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Aydınlatma Metni kapsamında; işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına, yedeklenmesine, silinmesine, yurt içinde ve yurt dışında aktarılmasına açıkça rıza göstermektedir. Terapizy, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki sorumluluklarını yerine getireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

8.2. Terapizy, işbu Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca her zaman Kullanıcı’da kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderme yetkisine sahiptir. Kullanıcı, istemediği takdirde üyelikten ayrılarak bu bilgilendirmelerin kendisine gönderilmesini engelleyebilir. Fakat Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylarken ayrıca izin vermesi halinde bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme mesajlarının cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

8.3. Kullanıcı sağlamış olduğu kişisel bilgilerin güncel, doğru ve tam olduğunu, söz konusu bilgilerde bir değişiklik olması halinde derhal bildireceğini, bu yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi halinde doğacak cezai ve hukuki tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; Terapizy’nin bu nedenler ile uğrayabileceği bütün zararlardan sorumlu olduğunu, ayrıca bir mahkeme kararı aranmadan, talep edilmesi halinde, peşinen tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

8.4. Terapizy, bu kapsamda kendisine aktarılan kişisel verileri, elektronik posta, posta veya telefon gibi araçlar ile Kullanıcı’nın sorularına cevap vermek ve yaşanabilecek problemlerin çözmek, sunulan hizmetlerin Kullanıcı’ya ulaştırılabilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amaçları için kullanabilir. Ayrıca Terapizy, Platform ile ilgili sorunların çözülmesi için Kullanıcıların IP adresini kaydetmekte ve kullanmaktadır.

8.5. Kullanıcı, Kanun kapsamındaki kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve/veya saklanması ile ilgili taleplerini Kanun’un belirttiği yöntemler ile Terapizy’ye iletmelidir. Terapizy, işbu Kanun çerçevesinde iletilen talepleri mümkün olan en kısa zamanda, her ihtimalde 30 (otuz) günü geçirmeksizin ücretsiz olarak yanıtlayacak ve sonuçlandıracaktır.

8.6. Kullanıcı’nın, talebin reddi, cevabı yetersiz bulması veya süresinde cevap alamaması hallerinde, talebin yanıtlanmasından itibaren otuz gün ve her ihtimalde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı saklıdır.

9. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

9.1. Terapizy, Hizmetlerin sunulduğu Platform’a dair tüm fikri mülkiyet haklarını saklı tutmaktadır. Kullanıcı’nın ücret ödeyerek Terapizy tarafından sunulan Hizmetleri kullanması, Kullanıcı tarafından erişim sağlanan dijital içeriklere ve kullanılan Platform’a ilişkin herhangi bir mülkiyet hakkı kazandırmaz. Platform’da mevcut tüm dijital içerikler, ticari markalar, logolar, alan adları ve Terapizy’e dair tüm unsurların mülkiyeti Terapizy’ye veya ilgili dijital içeriklere lisans verenlere aittir.

9.2. Platform’un münhasır hak sahibi Terapizy Teknoloji Anonim Şirketi’dir. İşbu Platform üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Terapizy’e ait olup Sözleşme şartları da dahil olmak üzere, uygulama ve uygulama uzantılarında mevcut her tür koşul, bilgi ve içeriği, Kullanıcı’ya önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın, değiştirme hakkı saklıdır. Platform içeriğinde bulunan tüm yazılım ürünleri, yazı, makale, fotoğraf, resim, tasarım, doküman, animasyon, video ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bütün ürünlerin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları Terapizy’ye aittir. Bu ürün ve içeriklerin hiçbiri, Terapizy’nin yazılı izni olmadan kullanılamaz.

9.3. Bu ürün ve içeriklerin herhangi bir amaçla kopya edilmeleri, tekrar üretilmeleri, habersiz ve izinsiz kullanımları ve dağıtımları yasaktır. Platform’da yayımlanan fotoğraflar, video görüntüleri, animasyonlar, yazılar ve diğer yazılı ve görsel materyaller, Terapizy’den izin alınmadan herhangi bir Platform, mobil uygulama veya başka bir mecrada kısmen veya tamamen herhangi bir teknolojik yöntemle yayımlanamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, içeriğinde ekleme, silme veya diğer herhangi bir değişiklik yapılamaz.

10. CAYMA HAKKI

10.1. Terapizy’nin sunmakta olduğu Hizmetler “anında ifa edilen” hizmetler kapsamında olup, kural olarak cayma hakkının kullanımı açısından istisna kapsamındadır.

10.2. Ancak Terapizy’nin inisiyatifinde olarak şirket politikası dahilinde benimsenmiş olan müşteri memnuniyetinin tesisi amacıyla işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’nın belirtilen koşulları sağlaması halinde cayma hakkına haiz olduğu düzenlenmiştir. Şu halde Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında verilen Hizmetler’e ilişkin satın almış olduğu seans için henüz randevu oluşturmadan, Hizmetler için ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en fazla 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanmak suretiyle ücret iadesi talebinde bulunabilir. Şu halde Terapizy cayma hakkına dair talebin tarafına tebliğinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Kullanıcı tarafından ödenmiş olan bedeli iade edecektir. Kullanıcı, Hizmetlerin satın alındığı tarihten itibaren 14 (on dört) günün geçmesiyle ve/veya satın alınan Hizmetlere yönelik randevu oluşturması durumunda, işbu cayma hakkını kullanamayacağını gayrikabili rücu beyan, kabul ve taahhüt eder. Ancak seans paketi alınması halinde Kullanıcı, randevu oluşturarak seçmiş olduğu Danışman ile gerçekleştireceği ilk seanstan sonraki 2 (iki) gün içerisinde, henüz bir sonraki seans için randevu oluşturmadan ve ikinci seansı gerçekleştirmeden, Terapizy tarafına yapacağı yazılı bildirim ile cayma hakkını kullanabilir. Şu halde Kullanıcı tarafından seans paketi için ödenmiş olan ücret, indirimli şekilde tahsil edilmiş olduğundan, Kullanıcı’nın gerçekleştirmiş olduğu ilk seans ücreti, tek seferlik seans için belirlenmiş, indirimsiz tutar olarak ödenmiş olan meblağdan düşülecek olup; kalan tutar Kullanıcı tarafına iade edilecektir.

10.3. Kullanıcı, ücretini ödediği Hizmetler için belirlenmiş olan Randevu başlamadan 48 saat öncesine kadar herhangi bir zamanda seans planı dahilinde rezervasyon işlemleri tamamlanmış olan ilgili seansı iptal etme hakkına haizdir. Bu iptal prosedürü Platform üzerinden yürütülür. Şu halde, iptal edilen seans için ücret iadesi yapılmaz ancak ilgi seans için yeniden Randevu organize edilir. Kullanıcı, 48 saatlik iptal hakkı süresinden daha geç bir sürede almış olduğu Randevu’yu iptal ettiği takdirde ödemiş olduğu hizmet bedelinin iadesini talep edemeyeceğini ve işbu seansa ilişkin yeniden rezervasyon oluşturulmayacağını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

10.4. Herhalükarda, Kullanıcı satın almış olduğu Hizmetleri, satın alma tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde kullanır. İşbu sürenin dolması itibariyle, kullanılmayan seans/seanslar silinecek olup; seansa ilişkin ücret iadesi talep edilmemekle birlikte ilgi seansın yapılmasına ilişkin talepte bulunamayacaktır.

10.5. Kullanıcı, işbu 48 saatlik iptal süresini aşar ancak bu Hizmetlerden mücbir sebepler nedeniyle yararlanamadığını bildirirse, Terapizy haklı sebep gördüğü takdirde ve Terapizy’nin Kullanıcı’dan her zaman mücbir sebebin varlığını ispata yarar belge sunma talebi saklı kalmak kaydıyla, tamamen Terapizy’nin inisiyatifinde olarak Kullanıcı’ya yeni bir danışmanlık hizmet paketi sunulabilir veya bedel iadesi yapabilir. Şu halde bedel iadesi, Terapizy nezdinde  gerçekleştirilecek değerlendirmenin olumlu yönde sonuçlanması halinde ve her hâlükarda Kullanıcı’nın talebinin tebliğinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ilgili gerçekleştirilir.  

10.6. Kullanıcı cayma hakkını kullanma iradesini içeren bildirimi, cayma hakkına ilişkin süre dolmadan, www.terapizy.com internet sitesi ve/veya Terapizy’e ait Mobil Uygulama üzerinden gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu durumda Terapizy, Kullanıcı’nın iletmiş olduğu cayma talebinin tarafına ulaştığına dair teyit bilgisini derhal Kullanıcı’ya iletecektir. Öyle ki, cayma talebinin belirtilen Platform aracılığı dışında posta, elektronik posta veya sair başka araçlar dahilinde yapılmış olması halinde talep geçerli kabul edilmeyecektir.

10.7. İşbu Sözleşme kapsamında satın alınan Hizmetlere ilişkin Kullanıcı’ya makul süre içerisinde cevap verilmemesi halinde Terapizy’nin takdirine bağlı olarak, yeni bir randevu planı oluşturulacaktır.

10.8. Kullanıcı’nın, seçmiş olduğu Danışman’dan memnun kalmaması durumunda her paket için yalnızca 1 (bir) kereye mahsus Terapizy tarafından kendisine Hizmetlerden doğru ve sağlıklı şekilde yararlanmak üzere yeni bir Danışman önerilir.

10.9. Danışman, haklı ve makul bir tıbbi gerekçe göstererek, iade yükümlülüğü olmaksızın, Kullanıcı’ya terapi hizmeti vermeyi reddedebilir. Kullanıcı tarafından Randevu alınmış olsa dahi işbu Sözleşme kapsamında verilmekte olan çevrimiçi danışmanlık ve terapi hizmetinin ilgili Kullanıcı için bir kısmının veya tamamının uygun olmadığını belirlemek Danışman’ın takdirindedir. Bu durumda, Danışman tarafından takdir edilen hizmetten kaçınmaya yönelik görüş, Terapizy tarafından ayrıca değerlendirilecek olup; şüpheye mahal vermemek adına Kullanıcı, haklı sebebin tespiti halinde ödemiş olduğu hizmet bedeline ilişkin herhangi bir ad ve/veya nam altında ücret iadesine hak kazanmayacaktır.

10.10. Kullanıcı tarafından oluşturulan randevu, Danışman’ın herhangi bir eylemi veya ihmali sonucunda, önemli ölçüde kesintiye uğrarsa, işbu seansa ilişkin yeni bir tarih belirlenecektir. Ancak, Kullanıcı’nın Randevu’ya erişimi hususunda kullanmakta olduğu cihaz, araç, teknolojik ve altyapısal donanım problemleri nedeniyle kesinti ortaya çıkarsa, ilgili Randevu’ya ilişkin ücret iade talep edilemeyecektir.

11. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

11.1. Terapizy, Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye, Gizlilik ve Çerez Politikası’na ve/veya yürürlükteki ilgili mevzuata aykırı davranışlarını tespit etmesi halinde süre tanımaksızın Sözleşme’yi derhal feshetme hakkına sahip olup; Kullanıcı’nın aykırı davranışı ve ihlali ile neden olduğu maddi, manevi, müspet ve menfi zararlardan doğacak tazminat haklarını saklı tutmaktadır.

11.2. Terapizy, Hizmetlerin sunuluş biçimindeki değişiklikler nedeniyle tek taraflı olarak, kısmen veya tamamen işbu Sözleşme çerçevesinde sağlamış olduğu Hizmetleri Kullanıcılarına sağlamaktan vazgeçebilir. Bu durumda Kullanıcı’nın herhangi bir tazminat isteme hakkı bulunmamaktadır.

11.3. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi üyelik hesabını kapatmak suretiyle veya Terapizy’i bilgilendirerek herhangi bir sebep göstermeksizin istediği herhangi bir zamanda üyeliğini sona erdirebilir. Kullanıcı’nın yapmış olduğu ödemelerin iadesini isteme hakkı bulunmamaktadır.

11.4. Kullanıcı’nın üyeliğini iptal etmesi durumunda, Gizlilik ve Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni’nde detaylıca belirtilen haklarını yine ilgili metinlerde belirtilen esaslar çerçevesinde kullanabilmektedir.

11.5. Terapizy, Sözleşme’de yer alan kurallara uyulmaması sebebiyle Kullanıcı’nın üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir. Kullanıcı, üçüncü kişilerin ya da Danışman’ın kişisel verilerini sakladığı halde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında cezai ve hukuki yaptırımları kabul eder. İşbu Kanundan doğan sorumluluk, Kullanıcı’nın, bu Sözleşme’yi kabul etmesiyle başlar. Terapizy, Kullanıcı’nın işbu sorumluluğu sebebiyle meydana gelen zararlardan sorumlu olmayıp; işbu zararlar yalnızca buna neden olan taraf/tarafları bağlar. Her halükarda, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve diğer ilgili sözleşme maddelerini ihlal nedeni ile herhangi bir hukuki işlem başlatılırsa Terapizy’nin Kullanıcı’ya karşı işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve ilgili diğer sözleşmelere uyulmamasından dolayı tazminat başta olmak üzere bünyesinde meydana gelebilecek olan zararların giderilmesine dair her türlü talepte bulunma hakkını saklı tutar.

12.  TEBLİGAT

İşbu Sözleşme’de yer alan ve Kullanıcı tarafından üyelik işlemleri yapılırken bildirilen Taraflara ait e-posta adresleri; kanuni yerleşim yerleri ve resmi tebligat adresleri olarak kabul edilmiştir. İşbu Sözleşme’yi feshe, Sözleşme’den dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.

13. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, Terapizy’de bulunan tüm uygulama kayıtlarının Terapizy tarafından işlem tarihini izleyen 3 (üç) yıl süreyle saklanacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulaması esnasında doğabilecek uyuşmazlıkların hallinde Terapizy’nin defter ve kayıtlarının, personeli tarafından tutulan notlarının, bilgisayar kayıtları ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü elektronik kayıtların, faks ve sair sözleşme ve/veya sözleşmeler ile ilgili diğer kayıt ve belgelerin, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca kesin delil niteliğinde olduğunu ve işbu maddenin delil sözleşmesi mahiyetinde olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

14. FERAGAT

Tarafların işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü işletmemesi veya bunlardan istifade etmemeleri, Sözleşme’nin geriye kalan hükümlerinden istifade etmekten veya haklarını kullanmaktan feragat etmeleri anlamına gelmemekte ve bu şekilde yorumlanmamaktadır.

15. DEVİR

Terapizy, herhangi bir zamanda, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni, ilgili hakları ve yükümlülükleri, üçüncü bir tarafa devredebilir veya temlik edebilir, bu şekil bir devir veya temlik durumunda Kullanıcı, Terapizy ile iş birliği içinde hareket etmeyi kabul etmiş sayılır.

16. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü imkansızlıklar dahilinde kanuni gücünü kaybeder veya herhangi bir sebep sonucu etkilenir veya geçersiz olursa, diğer hükümlerin geçerliliğine halel gelmez ve işbu hükümler yürürlükte kalır. Taraflar, iyiniyet kurallarına uygun olarak etkilenen hükümleri (i) Sözleşme’nin bütünü gözetilerek etkilenen hükmün amacına uygun ve (ii) uygulanabilir hukuk ve regülasyonlara uygun olarak yeniden düzenleyecektir.

17. İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu Sözleşme’nin yorumu ve uygulamasından doğacak her türlü ihtilafın hallinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkili olacaktır.

18. DİĞER HÜKÜMLER

Kullanıcı’nın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki şikâyet ve itiraz hakları ve Ticaret Bakanlığı’nın her sene belirlediği parasal sınırlara göre yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetlerine başvurma hakkı saklı tutulmaktadır.

Download Terapizy

Start your journey to a happier, healthier love life today. Download the Terapizy app now and take the first step towards better and happier relationships.

Terapizy Logo

Your guide to relationship and sexual well-being.

Download App

Copyright: © 2024 Terapizy A.Ş.  All Rights Reserved.